plasmaEen internationaal consortium geleid door het Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat onderzoeken of besmette patiënten genezen kunnen worden met antistoffen in het bloed van ebola-overlevenden. Als deze eenvoudige behandeling werkt, kan ze op korte termijn op grotere schaal ingezet worden in West-Afrika.

De onderzoekers ontvangen € 2.9 miljoen financiering van de Europese Unie om de veiligheid en effectiviteit van behandeling met bloed en plasma gemaakt van het bloed van herstelde ebolapatiënten te onderzoeken. Het onderzoek is een van de vijf gefinancierde projecten in een versnelde noodprocedure van de Europese Commissie. De Vlaamse overheid wil het ITG ondersteunen met extra middelen voor de uitvoering van haar taken binnen dit project. Ook de Britse Wellcome Trust zal het consortium financieel steunen.

Vlaams minister Muyters: “Ebola is een vreselijke ziekte. Het ITG heeft wereldwijd een bijzonder goede reputatie op het vlak van wetenschappelijk onderzoek rond tropische en infectieuze ziekten en het opzetten van goed gereguleerde clinical trials in ontwikkelingslanden. We willen hen dan ook vanuit de Vlaamse Regering aanmoedigen om hun expertise in te zetten en een belangrijke rol te spelen in het vinden van een doeltreffende therapie tegen het ebolavirus.”

Tijdens een vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in september werd aangedrongen op een dringende evaluatie van de behandeling met bloed van herstelde patiënten. De WGO ziet het als een van de meest belovende strategieën. In de huidige uitbraak zijn er steeds meer overlevenden die bloed kunnen geven.

“Bloed- en plasmatherapie is een medische procedure met een lange geschiedenis die veilig wordt toegepast in andere besmettelijke ziekten. We willen weten of deze aanpak werkt tegen ebola, of het veilig is en of het toegepast kan worden om het aantal doden in de huidige uitbraak te verminderen,” aldus projectleider Johan van Griensven van het ITG. “De angst voor ebola zou kunnen verminderen als overlevenden bijdragen om de epidemie in te dammen door bloed te geven. Herstelde patiënten zouden ook beter in de gemeenschap geaccepteerd worden.”

Plasma van herstelde ebolapatiënten is tot dusver slechts bij een beperkt aantal gevallen gebruikt. Tijdens de ebola-uitbraak in 1995 in Kikwit, bijvoorbeeld, overleefden zeven op acht patiënten na toediening van deze behandeling. Het is echter mogelijk dat andere factoren meespeelden. Het is daarom hoog tijd om een klinische studie uit te voeren volgens de internationale wetenschappelijkeen ethische normen.

Partners

De € 2,9 miljoen subsidie van de EU financiert de samenwerking tussen het ITG en een aantal Europese en Afrikaanse partners, nl:

  • Instituut voor Tropische Geneeskunde
  • University of Liverpool
  • London School of Hygiene and Tropical Medicine
  • University of Oxford
  • Université Aix-Marseille
  • Institut Pasteur
  • Institut National de la Santé et de La Recherche Medicale (INSERM)
  • Centre National de Transfusion Sanguine de Conakry (Guinea)
  • Institut National de Recherche Biomédicale (Kinshasha)

Het ITG zal bovendien nauw samenwerken met het Rode Kruis – Vlaanderen. De organisatie heeft al jaren expertise met de afname en de verwerking van bloed. “Bovendien hebben wij ook een humanitaire opdracht,” verduidelijkt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Het is het dus evident dat wij mee helpen om deze  bedreigende situatie voor zoveel mensen aan te pakken.”

Het project, dat in november 2014 in Guinee van start zal gaan, wordt begeleid door de Wereldgezondheidsorganisatie en de International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC).

Link