24 March 2020 10:22

De WHO verklaarde op 17 juli 2019 dat de huidige uitbraak een ‘Public Health Emergency of International Concern’ is (PHEIC).

Situatieschets

Op 1 augustus 2018 werd opnieuw ebola vastgesteld in Noord-Kivu en Ituri, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). Dit is de grootste uitbraak die ooit in het land is gemeld en de op een na grootste in de geschiedenis.

Het ministerie van gezondheid van de DRC werkt samen met de WHO en andere partners om de ebola-uitbraak te bestrijden. De bestrijding wordt bemoeilijkt door aanhoudende gewapende conflicten in de regio en het wantrouwen van de bevolking.

In juni 2019 bevestigde Oeganda de eerste gevallen van ebola in Kasese, aan de grens met de Democratische Republiek Congo. Het ging om leden van een familie met een reisgeschiedenis in de DRC. Het Oegandese ministerie van gezondheid en de WHO hebben een Rapid Response Team naar Kasese gestuurd om andere mensen te identificeren die mogelijk een risico lopen. Oeganda heeft ervaring met het beheer van ebola-uitbraken. Ter voorbereiding op een mogelijk geïmporteerd geval uit DRC had Oeganda al maatregelen genomen zoals het vaccineren en trainen van gezondheidswerkers.

Op 14 juli 2019 werd het eerste geval van ebola bevestigd in Goma (DRC). Deze persoon was vanuit Beni over Butembo naar Goma gereisd en had nauw contact met ebolagevallen in Butembo, ongeveer 300 km van Goma. In Goma werd onmiddellijk de diagnose gesteld en werden de nodige maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan. De man is later overleden bij de overbrenging naar het ebola-behandelingscentrum in Butembo. Goma, een stad met meer dan twee miljoen inwoners, ligt op de grens met Rwanda en heeft een internationale luchthaven.

Op 17 juli 2019 riep de WHO de huidige ebola-epidemie uit tot een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid die van internationaal belang is (PHEIC) met de bedoeling de aanpak van deze uitbraak te verbeteren.

Tijdens deze uitbraak werden 3444 gevallen bevestigd en 2264 mensen zijn overleden ten gevolge van ebola. De laatste patiënt werd gerapporteerd op 17 februari 2020. Het aantal overlijdens onrechtstreeks ten gevolge van ebola (bijvoorbeeld door onderbroken vaccinatieprogramma’s, verstoorde medische infrastructuur, onveilige bevallingen etc) is onbekend, maar vermoedelijk vele malen hoger.

De uitbraak is echter nog niet officieel voorbij verklaard, aangezien er nog een kans bestaat dat er toch nog nieuwe gevallen opduiken. Ten gevolge van onveiligheid, is correcte opvolging in sommige gebieden moeilijk.  Het virus kan ook lange tijd aanwezig blijven en bepaalde lichaamsvochten bij overlevenden en daardoor opnieuw besmettingen of een herval veroorzaken.

Vaccin

Het vaccin dat in de DRC en door gezondheidswerkers in Oeganda wordt gebruikt, is tot nu toe effectief geweest in het beschermen van mensen tegen de ontwikkeling van de ziekte en heeft degenen die de ziekte wel ontwikkelen geholpen om een betere overlevingskans te hebben.

Advies

Alle niet-essentiële reizen naar de Democratische Republiek Congo werden al voor de ebola-uitbraak afgeraden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Reizigers die wel naar het getroffen gebied moeten, dienen het geldende reisadvies zorgvuldig op te volgen. De WHO legt momenteel geen beperkingen op met betrekking tot het verkeer van mensen en goederen van en naar de DRC.

Het risico dat ebola tot in België raakt, is beperkt, maar we houden de evolutie van deze uitbraak nauw in de gaten. We benaderen elke zieke tropenreiziger met de nodige voorzichtigheid en hygiënische voorzorgen.

Personen die uit getroffen gebied terugkeren, moeten op de hoogte zijn van:

  • De mogelijke blootstelling aan het ebolavirus.
  • Het ziekteverloop en de noodzaak om onmiddellijk medische hulp in te roepen als symptomen optreden.
  • De noodzaak om onmiddellijk hun reisgeschiedenis mee te delen bij het opzoeken van medische hulp, best reeds vooraleer men in het ziekenhuis aankomt.

Als een patiënt tekenen van virale hemorragische koorts vertoont, kan deze in isolatie worden opgenomen in een van de twee referentiehospitalen (Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Sint-Pietershospitaal Brussel).

Meer informatie