Vragen over het ebolavirus?

Contacteer het Instituut voor Tropische Geneeskunde:

Vragen over beleid en procedures?

Contacteer het Coördinatieteam ebola van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: