Het ITG draagt bij aan het aanpakken van ebola

  • Als binnenlands referentiecentrum voor tropische en infectieuze ziekten (voor het Ministerie van Volksgezondheid)
  • Als beleidscentrum internationale gezondheid (voor het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking)

Onze binnenlandse activiteiten

  • We ontwikkelden en implementeerden de procedures, de training en de infrastructuur die nodig zijn om mogelijke ebola-gevallen op te vangen, in het ITG en in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
  • We leveren bijdragen aan de adviezen van de Hoge Raad voor Gezondheid en de harmonisatie ervan met de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid.
  • We staan klaar om ebola te diagnosticeren in onze hoog beveiligde BSL3-laboratoria. De bevoegde federale en Vlaamse instanties gaven hier groen licht voor.
  • We adviseren de BBS over de bioveiligheid van andere diagnostiek bij verdachte gevallen, zoals malaria en algemene biologische parameters.
  • We beantwoorden dagelijks talloze vragen en adviesaanvragen van collega’s, instanties, organisaties en de media.

Onze internationale bijdrage bestaat uit

  • We adviseren de federale en de Vlaamse overheid over hun bijdrage ten velde.