Dr. Erika Vlieghe
Dr. Erika Vlieghe

Op vraag van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de ministerraad beslist de aanstelling van dr. Erika Vlieghe als nationaal ebola-coördinator en de opdracht van dr. Daniel Reynders als adjunct-coördinator, te verlengen met zes maanden.

Maggie De Block: “Zij zetten hun werk in het kader van de ebola-epidemie voort en we breiden hun taken uit. Dr. Vlieghe, dr. Reynders en hun medewerkers zullen samen een algemeen plan van aanpak ontwikkelen rond zeer besmettelijke ziekten. Zij zullen ook onderzoek voeren naar de inrichting van een gespecialiseerde hoogbeveiligde eenheid voor de behandeling van zeer besmettelijke ziekten.”

Vastberadenheid

Op 3 maart 2015 heeft de Europese Commissie op de internationale ebola-conferentie in Brussel benadrukt dat de Europese landen alle inspanningen rond ebola moeten voortzetten zolang er risico is op actieve overdracht van de ziekte. Dit betekent dat de maatregelen in eigen land moeten behouden blijven maar ook de steun aan de getroffen landen ter plaatse in West-Afrika.

De Europese Commissie heeft België gefeliciteerd met de vastberadenheid om de internationale vliegroutes via Brussels Airlines en Brussels Airport open te houden, en met de maatregelen genomen in België. Sinds het begin van de epidemie in West-Afrika zijn via Brussel wekelijks zo’n 360 hulpverleners en 40 ton hulpmiddelen naar Liberia, Sierra Leone en Guinee gevlogen.

België blijft de humanitaire noden in West-Afrika nauwgezet opvolgen en haar inspanningen verderzetten,” benadrukt Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking. “We steunen daarbij internationale organisaties die op het terrein met man en macht werken om de transmissieketen te verbreken, maar maken ons intussen ook klaar om via een structurele samenwerking in minstens één van de getroffen landen onze Belgische expertise in te zetten om de gezondheidszorgsystemen opnieuw op te bouwen. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat een nieuwe epidemie in de toekomst kan worden vermeden.

Extra taken

De ministerraad heeft vandaag beslist de opdracht van dokters Vlieghe en haar adjunct Reynders uit te breiden. Maggie De Block: “Bedoeling is dat zij de ervaring en de maatregelen van de voorbije zes maanden als basis gebruiken om een algemeen plan op te stellen dat ons zal dienen bij de aanpak van zeer besmettelijke ziekten die grensoverschrijdend kunnen zijn.”

De regering vraagt dokter Vlieghe ook dat zij onderzoekt wat nodig is voor het inrichten van een gespecialiseerde hoogbeveiligde eenheid voor de behandeling van besmettelijke ziekten, zoals vermeld in het regeerakkoord.

Bescherming

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft dokters Vlieghe en Reynders aangesteld op 17 oktober 2014. Toen bleek dat ons land extra maatregelen moest nemen in verband met de ebola-epidemie in West-Afrika. De epidemie is in maart 2014 uitgebroken en heeft vooral Guinee, Liberia en Sierra Leone getroffen.

Dr. Vlieghe is het hoofd van de Afdeling Tropische Ziekten van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Dr. Daniel Reynders is diensthoofd Internationale Betrekkingen en Public Health Emergencies van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Als nationaal ebola-coördinator adviseert dokter Vlieghe de minister van Volksgezondheid . Zij stuurt het ebola-coördinatieteam medisch en wetenschappelijk aan.

In nauw overleg met alle betrokken diensten en instellingen op het terrein en met de deelstaten heeft zij onder andere een reeks procedures uitgewerkt, geëvalueerd en op punt gesteld zodat de bescherming van onze bevolking gegarandeerd kon worden. Dr. Vlieghe en haar team hebben ook uitgebreid gecommuniceerd en informatie verspreid naar de personeelsleden van betrokken diensten zoals de luchthavens, ziekenhuizen, defensie enzovoort.