De incubatieperiode duurt minimaal 2 tot maximaal 21 dagen. In de meeste gevallen duiken de symptomen op tussen 3 en 7 dagen na besmetting. Personen die besmet zijn maar nog geen symptomen vertonen kunnen het virus niet overdragen. Bij de eerste symptomen is het besmettingsrisico bovendien laag.